Modellen van bijzonder bestek - commissarismandaat

Sinds enkele jaren publiceert het IBR op zijn website verschillende modellen van bijzonder bestek.  Daarnaast komt het IBR, via zijn Observatorium van de openbare aanbestedingen, op een meer proactieve wijze tussen bij de aanbestedende overheden die een bedrijfsrevisor willen inschakelen om hen te helpen bij het opstellen van hun bijzonder bestek.
 

Naar aanleiding van de wetgevende ontwikkelingen en de reacties van verschillende aanbestedende overheden waarmee het Observatorium in contact is getreden, heeft de Commissie Publieke sector van het IBR een grondige denkoefening gevoerd over de meest geschikte gunningscriteria die naast het prijscriterium dienen te worden voorzien voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris.

Dienovereenkomstig werden nieuwe bestekmodellen uitgewerkt:

Standaardmodel voor onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking

Modèle standard pour procédures négociées sans publication préalable (version FR)

Modèle pour procédures négociées sans publication préalable - Service Public Wallonie (uniquement en français)

Modelbestek single audit

Modelbestek single audit (dd 15 april 2021 zoals overeengekomen met de Vlaamse overheid)