Nieuws

Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Meer nieuws

mededeling

Mededeling 2023/06: Afsprakennota omtrent de implementatie van het model COSO-ERM in de Zorgkassen in 2022

actueel

Het IBR voortaan ook op Instagram!

CBN advies

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Schuld voor vakantiegeld”

bericht IREFI

IREFI Notice 2023/04: FSMA permanent learning 2023

actueel

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

actueel

Ja, Europa wil met de duurzaamheidsrapportering (en de controle daarop) bedrijven versterken!

Jan Laplasse, diensthoofd communicatie IBR

actueel

Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023

actueel

Ons beroep in de spotlights bij LN24

actueel

Algemene Vergadering van 28 april 2023: slottoespraak van voorzitter Patrick Van Impe

advies

Advies 2023/05: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van een vennootschap

advies

Advies 2023/04: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit

persbericht

Bedrijfsrevisor: van weinig bekend beroep naar beroep van de toekomst?

Persbericht

advies

Advies 2023/03: Opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

advies

Advies 2023/02: Opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (WVV)

actueel

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!