15 november 2022

Deze mededeling is gericht aan alle actieve bedrijfsrevisoren.

Er wordt aan alle bedrijfsrevisoren uitdrukkelijk gevraagd om ten laatste tegen 15 december 2022 te bevestigen dat hun persoonlijke gegevens en, desgevallend, die van hun kantoor actueel zijn. U dient hiervoor in het IBR-portaal (rubriek “Mijn profiel”) de gegevens in de verschillende tabbladen van het dossier te overlopen en na te kijken (rekening houdend met voormelde aandachtspunten). Indien alle gegevens correct zijn en/of de vereiste wijzigingen werden doorgevoerd, dient u de finale bevestiging aan te vinken (zie te volgen procedure in bijlage).

Deze bevestigingsverplichting is van toepassing op alle bedrijfsrevisoren (of ze nu actief of tijdelijk verhinderd zijn) en op alle bedrijfsrevisorenkantoren, ook al heeft er zich voor hen de voorbije 12 maanden geen enkele wijziging in het openbaar register voorgedaan

Het Instituut zal de lijst van bedrijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren die op 15 december 2022 deze bevestiging niet hebben uitgevoerd, aan het College overmaken.

 

Gerelateerd

Een correct, duidelijk en transparant openbaar register: een voortdurende bekommernis

Stef Van Attenhoven, verantwoordelijke vennootschappen - openbaar register

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/11: Meedelen van statutenwijzigingen aan het Instituut