10 juli 2020

Volgend op de openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (20 december 2019 tot 31 januari 2020), werd de goedkeuring gevraagd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en de minister van Economie. Dit ontwerp werd opgesteld rekening houdend met de wetgeving die op dat moment in voege was.

Intussen werd de reparatiewet van 28 april 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is deze in werking getreden op 6 mei 2020.

In het kader van het verzoek tot goedkeuring voorgelegd aan de HREB, heeft de Raad van het IBR beslist om de beperkte wijzigingen aan het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) naar aanleiding van de reparatiewet ter openbare raadpleging voor te leggen.

U kunt uw commentaren tot 15 augustus 2020 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Gerelateerd